Schantz Datautveckling AB

Kurs innehåll - Grunder i Databashantering

Copyright © 1991 Schantz Datautveckling AB

Databaser, Utbildning och Applikationer

Databashantering är en central funktion inom IT eftersom det mesta går ut på att

lagra och presentera data. Kursen förklarar vad databashantering är samt redogör

för grundläggande begrepp. Kursen innehåller praktiska exempel för databaser både lokalt och databaser på Internet, Excel, Access, MySQL, MSSQL och Asp

 

· DATABASER
Teori om databaser och relationer
Grunder och viktigaste begrepp i datamodellering
Integritet i databaser
Praktiska exempel

· HANTERINGSVERKTYG
Frågespråk QBE, SQL
Rapportgenerering
Formulär

· MER AVANCERAD ANVÄNDNING AV DATABASER
Databashantering i nätverk – Fleranvändarsystem
Databashantering på webben